<li id="qqk4s"><address id="qqk4s"></address></li>
<object id="qqk4s"><wbr id="qqk4s"></wbr></object>
<acronym id="qqk4s"></acronym>
<object id="qqk4s"><noscript id="qqk4s"></noscript></object>

范宗尹,字觉民(宋史) 阅读答案及翻译

网址:http://www.8249090.com/ 时间: 2016-04-05 整理: 阅读答案网

范宗尹,字觉民,襄阳邓城人。少笃学,工文辞。宣和三年,上舍登第。累迁侍御史、右谏议大夫。王云使北还,言金人必欲得三镇。宗尹请弃之以纾祸,言者非之,宗尹罢归。张邦昌僭位,复其职,遣同路允迪诣康王劝进。
建炎元年,李纲拜右仆射,宗尹论其名浮于实,有震主之威。不报,出知舒州。言者论宗尹尝污伪命,责置鄂州。既,召为中书舍人,迁御史中丞,拜参知政事。
  吕颐浩罢相,宗尹摄其位。时诸盗据有州县,朝廷力不能制。宗尹言:“太祖收藩镇之权,天下无事百五十年,可谓良法。?#36824;?#23478;多难,四方帅守单寡,束手环视,此法之弊。今当稍复藩镇之法,裂河南、江北数十州之地,付以兵权,俾蕃王室。较之弃地夷狄,岂不相远?”上从其言。授宗尹通议大夫、守尚书右仆射、同中书门下平章事兼御营使,时年三十。近世宰相年少,未有如宗尹者。
  初,宗尹廷对,详定官李邦彦特取旨置宗尹乙科,宗尹德之,赠邦彦观文殿大学士。枢密院副都承旨阙,宗尹拟邢焕、蓝公佐、辛道宗三人。焕戚里,公佐管客省,道宗不知兵,人以此咎宗尹。密院计议官王佾结公佐,宗尹请除佾为宗正丞,侍御史张延寿劾之,上罢佾。
  绍兴元年二月辛巳,日有黑子,宗尹以辅政无?#36766;?#20813;,上不许。魏滂为江东通判,谏官言其贪盗官钱,滂遂罢;李弼孺领营田,谏官言其媚事朱勔,弼孺亦罢:二人皆宗尹所荐。台州守臣晁公为储峙丰备,论者以为扰民,宗尹阴佑之。会公为妻受囚金事觉,上罢公为,宗尹不?#22253;病?/u>时明堂覃恩,宗尹请举行讨论之事,上手札云:“朕不欲归过君父,敛?#25925;?#22823;夫。”始,宗尹建此议,秦桧力赞之,及见上意坚,反挤宗尹。上亦恶其与辛道宗兄弟往来,遂罢。沈与求奏其罪状,落职。未几,命知温州。退居天台,卒,年三十七。
宗尹有才智?#21271;鋇兴?#34892;之冲毅然自任建议分镇以是得相位?#40644;?#32622;帅多授剧盗又无总率统属且不遣援不通饷故诸镇守鲜能久存者。及为政多私,屡为议者所诋云。
 (节选自《宋史•范宗尹传》)
    【注】①明堂:是古代帝王宣明政教的场所。②覃恩:广施恩泽。
4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)
A.宗尹有才?#36801;M?#21271;鋇兴?#34892;之冲∕毅然自任∕建议分镇∕以是得相?#33457;M?#40644;?#32622;帅∕多授剧盗又无总率∕统属且不遣援∕不通饷∕故诸镇守鲜能久存者
B.宗尹有才?#36801;M?#21271;鋇兴?#34892;之冲∕毅然自任建议∕分镇以是得相?#33457;M?#40644;?#32622;帅多授剧盗∕又无总率统属∕且不遣援∕不通饷∕故诸镇守鲜能久存者
C.宗尹有才?#36801;M?#21271;鋇兴?#34892;之冲∕毅然自任∕建议分镇∕以是得相?#33457;M?#40644;?#32622;帅多授剧盗∕又无总率统属∕且不遣援∕不通饷∕故诸镇守鲜能久存者
D.宗尹有才?#36801;M?#21271;鋇兴?#34892;之冲∕毅然自任建议∕分镇以是得相?#33457;M?#40644;?#32622;帅多授剧盗∕又无总率统属∕且不遣援不通饷∕故诸镇守鲜能久存者
【试题立意】?#21646;?#32771;查“理解文中句子”的能力。能力层级为C(分析综合)
【参考答案】C
【试题分析】断句的最重要的还是要能结合上下文疏通句子的大意,再结合句子的具体表述来判定。当然还可根据一些明显的标志(词语或语法结构等)?#21491;?#20999;分,如该句子中的中的“当”、“毅然”、“以是”、“然”、“又”、“且”、“故”等词语,再对照选项,答案就很明显了。 
5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)
A.“劝进”指旧时部属劝其主登基称帝,本文指劝说康王建立南宋政权。
B.“藩镇”是唐朝中?#31491;谏?#31435;的军镇,“藩”,这里含有“边界”的意思。
C.“廷对”指在朝廷上回答?#23454;?#30340;咨询,或指科举时代的殿试,本文指后者。
D.古人相信天意和人事彼此感应,故本文“日有黑子”被视为朝政有失的证据。
【试题立意】?#21646;?#32771;查“理解文中词语的含义”的能力。能力层级为C(分析综合)
【参考答案】B
【试题分析】四个选项是对文中涉及的?#29238;齜从?#21476;代文化常识的词语的含义作简单的解释。B项“藩镇”,亦称方镇,是唐朝中、?#31491;谏?#31435;的军镇;“藩”是“保卫”之意,“镇”是指军镇;唐代朝廷设置军镇,本是为保卫自身安全。 
来源栏目: http://www.8249090.com/gzwenyanwen/
本文链接: http://www.8249090.com/gzwenyanwen/125070.html
转载分享?#33738;?#20869;容,请保留文?#21525;?#28304;信息和原文链接!
 • 共3页:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 下一页

  • 【上?#40644;?a href='http://www.8249090.com/gzwenyanwen/124979.html'>自古明王圣帝,犹须勤学(颜氏家训) 阅读答案附翻译 】
  • 【下?#40644;?a href='http://www.8249090.com/gzwenyanwen/125076.html'>李涛,字信臣,京兆万年人(宋史) 阅读答案附翻译 】
  范宗尹,字觉民,宋史相关文章
  河北快3优化软件
  <li id="qqk4s"><address id="qqk4s"></address></li>
  <object id="qqk4s"><wbr id="qqk4s"></wbr></object>
  <acronym id="qqk4s"></acronym>
  <object id="qqk4s"><noscript id="qqk4s"></noscript></object>
  <li id="qqk4s"><address id="qqk4s"></address></li>
  <object id="qqk4s"><wbr id="qqk4s"></wbr></object>
  <acronym id="qqk4s"></acronym>
  <object id="qqk4s"><noscript id="qqk4s"></noscript></object>